Privacy Policy BC Meerssen

Aan de leden van BC Meerssen,

In Nederland werd onze privacy beschermd volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Sinds 25 mei 2018 zijn de Europese privacyregels van kracht. Deze vervangt de WBP en komt daarvoor in de plaats de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarmee worden jouw gegevens nog beter beschermd dan tot nu toe. 

Het bestuur van BC Meerssen heeft daarom een privacy policy opgesteld dat vertelt hoe wij jouw privacy beschermen. De voorzitter, secretaris en penningmeester van BC Meerssen zijn de functionarissen die over de gegevensbescherming gaan.

Wat registreren wij?

Wij hebben jouw naam, adres, woonplaats (NAW gegevens), geslacht, geboortedatum, telefoonnummer en emailadres nu in een ledenlijst staan. Ook de datum sinds wanneer je lid bent van BC Meerssen. Meer dan bovenstaand registreren wij niet. Deze gegevens gebruiken wij voor de ledenadministratie en om contributie te kunnen innen. De gegevens worden digitaal verwerkt. Uiteraard is de computer beveiligd met een wachtwoord, een virusscanner e.d. Alle persoonsgegevens worden bewaard zolang het lidmaatschap duurt.

Wij hebben een geheimhoudingsplicht en gaan zorgvuldig met jullie gegevens om.

Tenslotte zijn voor het versturen van onze nieuwsbrieven via deze website (via de provider) alléén de emailadressen van de leden ingevoerd. Zonder tegenbericht gaan wij ervan uit dat jullie je goedkeuring geven voor het ontvangen van clubnieuws. Iedere digitale nieuwsbrief heeft onderaan de opties om  persoonlijke gegevens in te zien of aan te passen. Ook kan worden gekozen voor uitschrijving. Na uitschrijving zullen we het e-mailadres van de webserver verwijderen.

Als jij bezwaar hebt tegen het gebruik van persoonsgegevens, dan kun je dit bij het bestuur kenbaar te maken.

Het is wel zo dat opslag van persoonsgegevens zoals hierboven genoemd en opgenomen in de administratie vóór 25 mei 2018 geen toestemming vereist. Leden die ná 25 mei toetreden dienen wel schriftelijk toestemming te verlenen. Onze privacy policy is aan jullie verstrekt via mail op 24 mei 2018. Mocht iemand van jullie constateren dat er een datalek is met betrekking tot onze persoonsgegevens dan dient het lid dit te melden bij het bestuur.

Benader een van de bestuursleden bij vragen of opmerkingen.

Namens het bestuur:
Gemma Elie, secretaris
Willy Stikkelbroeck, voorzitter

 

PRIVACY POLICY BC MEERSSEN

Dear members,

In connection with the upcoming (European) General Data Protection Regulation (GDPR), we have put together a Privacy Policy for the members of BC Meerssen.

In short, this is to let you know that we use your personal data: Name, Adress, Domicile, tel.nr., Date of Birth and email in a list of members.

We use this list solely for our administration and to register the members’ fee. The chairman, secretary and treasurer of BC Meersen are the persons who are responsible for
and considerate with these data.

Members that join our club after 25th of May 2018 need to sign the registration form to give their consent for using these personal data.

If you have any questions or need a further explanation of the privacy policy, please let us know!

On behalf of the Members Committee:
Gemma Elie, secretary
Willy Stikkelbroeck, chairman